1965 Gibson ES-355 Mono

1965 Gibson ES-355 Mono

$1.00